Bovenschoolse voorziening voor leerlingen van Van Harte School, ’t Schoolhuys en De Zevensprong

De afgelopen jaren heeft Fectio een bovenschoolse voorziening gehad voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, de virtuele klas. Vorig schooljaar is besloten deze virtuele klas niet voort te zetten. De scholen van Fectio hebben elkaar onderling opgezocht om te onderzoeken of er behoefte en ruimte is voor een ander (bovenschools) initiatief voor deze groep kinderen. De scholen in Bunnik e.o. (de WOB-scholen) zijn vorig schooljaar al gestart. Zij hebben de Flexklas opgezet. De scholen in Houten-Zuid en Houten-Noord hebben ook de handen ineengeslagen.

De Van Harteschool, ’t Schoolhuys en de Zevensprong zijn na de herfstvakantie gestart met een pilot van 8 weken. Deze pilot houdt in dat kinderen van de drie verschillende scholen elkaar in deze weken op woensdagochtend ontmoeten. Tijdens deze ochtend zal er gewerkt worden aan een uitdagend project dat aansluit bij de leerlingen. De eigen leerkrachten van de leerlingen hebben met de leerling een persoonlijk doel opgesteld waaraan gewerkt kan worden. De groep wordt begeleid door Elies Eijdems (talentcoach) en Josien Hartlief (leraar in opleiding), beide werkzaam op de Van Harte School. We evalueren met ouders, kinderen en leerkrachten vóór de kerst.