Flexklas start na de voorjaarsvakantie in Odijk

Alle scholen van Fectio zijn gedurende twee jaar aan de slag met een verbetertraject. Doel is het onderwijs aan en de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen op alle scholen beter neer te zetten. Uiteindelijk doel is dat we deze groep leerlingen nog beter op maat kunnen begeleiden binnen ons reguliere onderwijs. Het traject wordt op alle scholen begeleid door Teach2day.

In de tussentijd is landelijk een subsidiemaatregel hoogbegaafdheid uitgezet voor samenwerkingsverbanden. Onze scholen in de gemeente Bunnik zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ZOUT. De scholen in de gemeente Houten bij Profi Pendi. Beide samenwerkingsverbanden, ZOUT en Profi Pendi, hebben dat opgepakt. Binnen ZOUT is de mogelijkheid gegeven een subsidieaanvraag te doen voor een verbetering van het onderwijs aan deze groep leerlingen. Profi Pendi is vanuit de beschikbare gelden van start gegaan met een inventarisatie van wat scholen binnen het samenwerkingsverband al doen en wat zij wensen. Fectio denkt mee in de betreffende projectgroep. Een plan zal nog even op zich laten wachten, maar er wordt zeker aan gewerkt!

De vier Fectio-scholen binnen de gemeente Bunnik – de Barbaraschool, de Camminghaschool, de Delteykschool en De Vonk – starten na de voorjaarsvakantie de Flexklas. Vanuit de subsidie die ZOUT beschikbaar heeft gesteld willen de vier directeuren een aantal jaar een bovenschoolse voorziening creëren. Daarnaast zal professionalisering van leerkrachten een belangrijke plek krijgen.

De Flexklas is gehuisvest in basisschool De Vonk in Odijk. In de klas komt een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen elke woensdag bij elkaar om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en te werken aan het leren leren. Annemarieke en Nicole van Teach2day zullen de Flexklas gaan draaien. Voor vragen over deze klas kunt u bij de directeur van de betreffende scholen terecht.