Enquête Coronaperiode

Enkele weken geleden zijn er vragenlijsten uitgegaan naar medewerkers, ouders en leerlingen. Deze vragenlijsten gingen over de periode waarin de scholen dicht waren en thuisonderwijs werd verzorgd, en de periode waarin de scholen weer gedeeltelijk open gingen. Het doel van deze vragenlijsten was om te achterhalen hoe de verschillende groepen deze periode hebben ervaren. Daarnaast willen wij leren van de verschillende ervaringen en deze kennis gebruiken voor als er nog eenzelfde soort periode aanbreekt. De resultaten per vragenlijst zijn inmiddels beschikbaar en delen we graag op hoofdlijnen met u.

De enquête telde veel deelnemers; 146 medewerkers vulden de vragenlijst in, 650 ouders gaven hun feedback en 859 leerlingen (vanaf groep 5) gaven hun mening. De belangrijkste uitkomsten zijn dat zowel medewerkers, leerlingen en ouders over het algemeen tevreden zijn over hoe de scholen van Fectio de afgelopen periode hebben gehandeld. Dit is terug te zien in de cijfers die gegeven zijn door alle respondenten, dit waren louter zevens en/of hoger. Tevens werden er veel complimenten gegeven over de flexibiliteit die getoond werd door de (leerkrachten van de) scholen. Een tip die door meerdere respondenten gegeven werd is dat het fijn is als de scholen communiceren via één communicatiekanaal, dus niet via mail, teams én Social Schools. Ook gaven de respondenten aan dat persoonlijk contact erg belangrijk wordt gevonden en zeer op prijs wordt gesteld. Beide zaken pakken we op.

Over het algemeen kunnen wij als Fectio, ondanks de onzekere en roerige periode, tevreden zijn over hoe de zaken zijn verlopen.