Een prachtige start

Maandag 4 april, ik stap op de fiets en fiets voor het eerst naar mijn kantoor aan de Pelmolen in Houten. Na verschillende functies in het speciaal onderwijs en in de zorg start mijn avontuur bij Fectio.

Nu ruim 2 maanden verder ben ik onder de indruk en geraakt door de vele gesprekken die ik heb mogen voeren. De missie om ruimte te geven aan Talent, Groei en Lef heeft voor mij inhoud gekregen. Ik ontmoet collega’s die elke dag nadenken over hoe het onderwijs beter kan en tegelijkertijd zoeken naar hoe om te gaan met werkdruk en de naweeën van Corona. Ik zie veel ambitie bij directeuren, intern begeleiders en leerkrachten maar ook de worsteling met de krapte op de arbeidsmarkt.

Fectio maakt een mooie ontwikkeling door waarbij het leerpotentieel en de pedagogische wendbaarheid centraal staan en we starten een Taalatelier samen met de andere besturen in Houten om nieuwkomers een goed start te geven.

Veel ambities dus waaraan we willen en blijven werken. Dit vraagt om focus, wat doen we wel en wat doen we niet. En het vraagt om samenwerken met ouders, andere onderwijsinstellingen, zorg, gemeente en andere belanghebbenden. Ik kijk ernaar uit om aan deze opdracht de komende jaren mijn bijdrage te leveren!

Inge Oelen

Bestuurder KS Fectio