Een nieuw schooljaar

Het schooljaar 2019-2020 is gestart. Rond half negen zocht elke leerling, eten en drinken in de rugzak, de nieuwe klas. Vaak samen met vader en/of moeder. Na een zomervakantie is het altijd weer spannend op welke plek je mag zitten en wie de nieuwe juf of meester nu precies is. De eerste weken zullen de groep en de leerkracht aan elkaar wennen. Daarnaast is op alle scholen veel extra aandacht aan het omgaan met elkaar en met de regels en afspraken in de klas en op de school.

Wij wensen alle leerlingen en medewerkers een mooi schooljaar, met ruimte voor lef, talent en groei!