De Vonk zet net een stapje extra

met dank aan Agnes Corbeij, journalist van ’t Groentje
ODIJK Thuisonderwijs is een uitdaging voor velen. Alle scholen hebben in korte tijd hun eigen aanpak moeten creëren. Basisschool De Vonk in Odijk is vooruitstrevend, gebruikt kennis van ouders en geeft niet alleen aandacht aan de inhoud, maar ook vooral aan de situatie thuis.
Yvon den Ouden, zelf werkzaam bij het samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs, heeft een dochter (Juultje, groep 7) op de Vonk in Odijk. Ze is positief verrast over de proactieve houding van de school.
STAP EXTRA Yvon: ,,Meteen werden zo nodig tablets en laptops uitgedeeld en de kinderen krijgen meerdere keren per week instructie via videoverbinding.” Dit is niet overal het geval. ,,Ik werk zelf in een samenwerkingsverband voor basisscholen in Utrecht en zie echt dat de Vonk een stapje extra zet.” Ook de kleuters kregen meteen goede opdrachten. Yvon: ,,Voor hen werd een Yurls-pagina aangemaakt.” De eigen juf geeft de kinderen opdrachten die de kinderen thuis kunnen uitvoeren. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de vraag thuis op zoek te gaan naar de klank t, of het cijfer 9. Ook zijn alle liedjes die veel gezongen worden in de klas ingezongen en op de pagina gezet.
MAATWERK Waar bij veel andere scholen de kinderen de eerste weken allemaal hetzelfde takenpakket kregen en dus weinig ruimte was voor maatwerk, deed de Vonk dat anders. Yvon: ,,Kinderen met aanpassingen in hun programma kregen ook meteen aangepast werk.” Ook zaken als boekbesprekingen vinden gewoon doorgang, maar dan online. Directeur Caroline Boumans blijft bescheiden. ,,Ik heb geen zicht op wat anderen doen, daar ben ik ook niet mee bezig. Ik weet wel dat in het hele land keihard wordt gewerkt om thuisonderwijs goed op de rit te krijgen.” Toch heeft Caroline wel een verklaring voor de vrij soepele start bij De Vonk. ,,We zijn al heel lang druk met onderwijs met virtuele middelen. Dat is onze manier om kinderen zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Daardoor was het voor ons mogelijk om snel te schakelen.”
THUIS Yvon is ook erg blij met de aandacht die De Vonk heeft voor de thuissituatie van ouders en kinderen. ,,Ik merk vanuit mijn werk dat veel scholen vooral richten op de inhoud, maar merk ook dat veel ouders juist erg omhoog zitten met het motiveren van hun kinderen. Ik ben dan ook blij met de specifieke aandacht hiervoor.”Caroline: ,,We hebben veel aandacht besteed aan de vraag van ouders hoe ze dit thuis inrichten. Niet iedereen is het gewend thuis met roosters te werken. De situatie verschilt per gezin en daar passen we het onderwijs op aan. Ook hebben we gezorgd voor veel contactmomenten. Toen bekend werd dat de scholen tot 28 april dicht blijven, hebben we het aantal contactmomenten nog verder uitgebreid.” Zo geldt voor groep 3 bijvoorbeeld dat ouders elke week intekenen voor individuele gesprekken tussen juf en kind via videoverbinding voor optimale afstemming met de thuissituatie. Kinderen uit groep 4 en 5 hebben een paar keer per week videocontact met hun eigen leerkracht, groep 6 tot en met 8 zelfs dagelijks.
OUDERS Caroline heeft veel gehad aan de input van ouders. ,,Er zit veel kennis bij sommige ouders. Zoals bij Yvon, maar bijvoorbeeld ook bij Rhianne Lops, sociaal makelaar jeugd bij Dock in Utrecht.” Rhianne zet zich in voor Vreedzame Wijk in een aantal wijken in de stad, waaronder Kanaleneiland en de Dichterswijk. Op De Vonk kennen ze al jaren het programma Vreedzame School, een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Vreedzame Wijk kent dezelfde basis, maar dan in de wijk in plaats van op school.
VREEDZAAM THUIS Rhianne: ,,Net als op school richten wij ons met deze methode op het oplossen van conflicten. Ik heb Caroline een aantal ideeën aangedragen hoe je het principe van Vreedzame School in de huidige situatie kunt inzetten om ouders thuis handvatten mee te geven om in deze pedagogische visie, die de kinderen al kennen, conflicten op te lossen. Doordat we allemaal dichter op elkaars lip zitten, zijn er meer conflicten. Die oplossen is voor ouders ook geen dagelijkse kost.”Ook stuurt Rhianne video’s door van tips hoe andere scholen dit doen. Rhianne: ,,We hoeven niet overal hetzelfde wiel uit te vinden natuurlijk. Er is onder meer een nieuwsbrief Vreedzaam Thuis die daarvoor gebruikt wordt.” Haar zoontje Jasper zit in groep 1 / 2 van De Vonk. ,,Ik ben heel blij met hoe de school het aanpakt. De Yurls pagina voor kleuters is ideaal. Jasper straalt als hij met de iPad op schoot een liedje zingt dat de juf heeft ingezongen.”  Ook Juultje uit groep 7, de dochter van Yvon, is heel tevreden. Yvon: ,,Zij heeft elke dag contact met haar leerkracht Erik. Ze krijgt, net als normaal, elke dag instructie van hem bij haar werk.”
WERKDRUK Ook al werken de meeste leerkrachten thuis, de werkdruk is alles behalve verlaagd. Caroline: ,,Afgelopen weken heb ik veel signalen gekregen dat de werkdruk binnen het team juist verhoogd is door het thuiswerken. Normaal gesproken zijn de kinderen om half 3 weg natuurlijk, nu hebben veel leerkrachten het gevoel dat ze altijd ‘aan’ staan. En daarnaast hebben velen van hen zelf ook de kinderen thuis natuurlijk.”