De Vlinder zoekt de zon op

 Basisschool De Vlinder is de 100ste school in de provincie Utrecht die voor haar energievoorziening zonnepanelen op haar dak heeft laten plaatsen. Dit werd vorige week op de Dag van de Duurzaamheid, vrijdag 8 oktober, groots gevierd in aanwezigheid van alle betrokken partijen.

Het idee om het dak van de school te beleggen met zonnepanelen ontstond twee jaar geleden bij de directrice Lenneke Baas: ,,Onze school heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan en wij willen dat dan ook uitdragen naar onze leerlingen en de mensen in onze omgeving. De Vlinder beschikt over een groot plat dak, en ik bedacht dat dat een hele goede plek zou kunnen zijn om zonnepanelen op te plaatsen.” Het hebben van een idee is stap 1, maar om het daadwerkelijk te realiseren waren nog veel andere stappen benodigd.

Het besluit om zonnepanelen te plaatsen kon Lenneke niet zelf nemen. Daarvoor was goedkeuring nodig van het bestuur. Het bestuur was niet direct overtuigd waardoor Lenneke op zoek moest gaan naar medestanders. Deze vond zij bij haar leerlingen. ,,Om de leerlingen bij het gebeuren te betrekken trad ik in overleg met onze leerlingenraad. Deze bestaat uit afgevaardigden van de hoogste klassen, in totaal 8 kinderen. De leerlingenraad reageerde positief en met hun support lukte het om het bestuur over de streep te trekken.”

Lenneke: ,,Mijn core business is onderwijs verzorgen, en ik had geen flauw benul wat er allemaal nodig is om een dak vol zonnepanelen te krijgen. Daarom zocht ik contact met Ruben Rouwenhorst, de business controller van Fectio, de scholenstichting waar ook onze school onder valt. Rouwenhorst: ,,We hadden binnen Fectio nog geen ervaring opgedaan met zonnepanelen en het was toen allerminst zeker of de businesscase wel in ons voordeel zou gaan uitpakken. Daarvoor was eerst onderzoek benodigd door deskundigen. We werden door de Gedeputeerde Staten van Utrecht, de heer H. van Essen, in contact gebracht met Stichting Schooldakrevolutie.”

De kennis en ervaring die Stichting Schooldakrevolutie had opgedaan bij voorgaande projecten bleek voor De Vlinder van grote waarde. Rouwenhorst: ,,We kregen Gijs van de Laar als schooldakcoach toegewezen. Samen met hem heb ik de businesscase opgesteld en het projectplan uitgewerkt. Het bleek niet alleen belangrijk om uit te rekenen hoeveel zonnepanelen er geplaatst moesten worden om in onze energiebehoefte te voorzien, maar ook aan welke voorwaarden we moesten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies en lage-rente leningen. Met de gevolgde aanpak trekken we direct profijt van onze zonnepanelen en niet pas na de kaal berekende terugverdien tijd.”

Lenneke Baas en de kinderen van de leerlingenraad zijn blij met de geplaatste 120 zonnepanelen. Afgelopen vrijdag mochten zij onder begeleiding van gedeputeerde Huib van Essen, schooldakcoach Gijs van de Laar en wethouder Duurzaamheid Hilde de Groot het dak bezoeken om de zonnepanelen in het echt te bewonderen. Als speciale verrassing had Van Laar de kinderen voorzien van een op zonne-energie werkende zonnebloem. De stralen van de zon waren zo krachtig dat de zonnebloemen met grote snelheid rond draaiden.

Er zijn steeds meer bedrijven en particulieren die de stap zetten om zonnepanelen te laten plaatsen, iets dat gestimuleerd wordt vanuit de gemeente. De Groot: ,,Wij willen bedrijven en particulieren faciliteren, belemmeringen opheffen en ze zoveel mogelijk ontzorgen bij het nemen van zonnepanelen. Het liefst gaan we aan de slag met grote daken waar meer dan 60 zonnepanelen op geplaatst zouden kunnen worden. We onderkennen in Houten meer dan 1200 daken die daarvoor in aanmerking komen, dus het potentieel is enorm. Ook dient opgemerkt te worden dat men de daken niet alleen voor de eigen behoefte kan bedekken, maar in zijn geheel zou kunnen bedekken en de opgewekte energie voor algemeen gebruik beschikbaar zou kunnen stellen.”

Dit is ook waar De Vlinder toe over zal gaan. Rouwenhorst: ,,Omdat het voor ons een pilot betrof zijn we er voorzichtig in gestapt om het risico zo klein mogelijk te houden. Daarom hebben we in eerste instantie gekozen om alleen energie op te wekken voor de eigen behoefte. Maar nu de pilot een groot succes blijkt te zijn is ons vertrouwen gegroeid en durven we meer. Naast dat we ook andere scholen die tot onze stichting behoren van zonnepanelen willen gaan voorzien, willen we ook alle beschikbare dakruimte gaan benutten en de extra energie beschikbaar maken voor algemeen gebruik. Voor De Vlinder zijn we daarom een fase 2 gestart waarin de overig beschikbare dakruimte belegd zal gaan worden met zonnepanelen. Daarvoor zijn we de samenwerking aangegaan met energiecoöperatie Opgewekt Houten.”

Namens Opgewekt Houten geeft bestuurslid Lex Goudswaard toelichting. Goudswaard: ,,In wezen moet het voor iedereen mogelijk zijn om gebruik te maken van energie die middels zonnepanelen is opgewekt, dus ook wanneer een dak niet geschikt is voor zonnepanelen. Onze ambitie is om zoveel mogelijk daken en velden te beleggen met zonnepanelen en zowel producenten als consumenten te bedienen en te faciliteren. Momenteel zijn er 240 leden bij ons aangesloten en dit aantal neemt gestaag toe. Zo zijn we onder andere in gesprek met sporthal The Dome waarvan het grote platte dak veel zonnepanelen zal kunnen herbergen.”