De scholen zijn weer gestart!

Sinds maandag zijn onze scholen weer open. Alle leerlingen zijn inmiddels een dag naar school geweest. Leraren waren enthousiast om hun leerlingen weer in de klas te hebben. Er is volop aandacht geweest voor de thuissituatie van de afgelopen weken. Soms was daar verdriet bij, ook daar was en blijft nog even ruimte voor.
Voordat de leerlingen weer de school in konden is er aandacht uitgegaan naar hygiënemaatregelen en de afstemming met de naschoolse opvang. Voor ouders is het tijdelijk helaas niet mogelijk om het schoolplein en de school te betreden. Om anderhalve meter te waarborgen tussen kinderen en volwassenen en volwassenen onderling, is de beschikbare ruimte ingericht voor leerlingen en leraren. En dat is al enorm wennen, voor de leerlingen en de leraren.
De afstemming met de naschoolse opvang is gelukt, alhoewel het bij enkele scholen wel wat meer voeten in de aarde had de afstemming te bereiken. De meivakantie die tussen de uitspraak van het kabinet en het daadwerkelijk starten van de scholen viel hielp daar niet in mee. We kunnen echter samen vooruit in de maand mei. Volgende week zal mogelijk bekend worden of de scholen in juni volledig open gaan. We wachten het af en bepalen dan onze volgende stappen.
Qua onderwijs ligt de focus deze maand op de hoofdvakken en het welbevinden van de leerlingen in elke groep. De leraren zullen deze periode gebruiken om zicht te krijgen op wat elke leerling in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft.
We zitten in een bijzondere tijd die veel van onze medewerkers vraagt. We vinden het geweldig dat de benodigde stappen steeds weer gemotiveerd gemaakt worden. De leerlingen vormen daarin een sterke drijfveer.