Bouw! leesinterventie

Op een aantal scholen werd al door enkele leerlingen gewerkt met Bouw! Vanaf dit schooljaar hebben we een bestuurslicentie waardoor veel meer leerlingen kunnen profiteren van deze interventie.

Wat is Bouw!?
Bouw! is een computergestuurd programma ter preventie van leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 tot en met 4. Risicoleerlingen beginnen halverwege in groep 2 met het programma of vanaf de herfstvakantie in groep 3. Het programma is ook geschikt voor NT2-leerlingen.

De leerlingen lezen viermaal per week een kwartier onder leiding van een tutor (een bovenbouw-leerling, een ouder, een opa of oma, of een vrijwilliger). Het programma is webbased waardoor er op school maar ook thuis geoefend kan worden. Als de leerlingen meedoen met het programma dienen ze het volledig te volgen om het effectief te laten zijn. Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat dit programma werkt: het aantal zwakke lezers neemt tot de helft af. Blijven volhouden is wel een belangrijk uitgangspunt.

Gebleken is dat het niet mogelijk is een schooljaar lang met dezelfde tutoren te werken, afwisseling blijkt noodzakelijk. In het netwerk van Bouw!-coördinatoren, dat nu is opgezet, zullen ervaringen worden uitgewisseld om van en met elkaar te leren.
Op elke school is vóór de herfstvakantie uitgedacht hoe de begeleiding van Bouw! georganiseerd zal worden. Dit gebeurt onder coördinatie van een Bouw!-coördinator, een van de leerkrachten van elke school.

Bouw! kent ook een projectgroep binnen Fectio waar op hoofdlijnen de ontwikkeling wordt gevolgd. Tevens is het de bedoeling dat er Fectiobeleid ontstaat met betrekking tot de inzet van Bouw!