Bestuursoverdracht KS Fectio

Eind maart 2022 neemt Rob Boerman afscheid van KS Fectio. Hij is dan ruim 9 jaar bestuurder geweest van onze onderwijsstichting. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn periode bij Fectio. En hij vindt het tijd om iets anders te gaan doen. Gezien de onvoorspelbaarheid in deze tijd is in overleg met Rob gekozen voor een klein afscheid, met vooral ruimte voor het afscheid van medewerkers van Fectio. Een beperkt aantal contacten uit zijn netwerk wordt ook uitgenodigd. Zijn emailadres is vanaf 1 april 2022 rob.boerman@outlook.com

In 2021 is de werving en selectie voor zijn opvolger succesvol afgerond. Dat betekent dat per 1 april Inge Oelen de opvolger wordt van Rob. Ze  zorgen onderling voor een goede overdracht. Inge is een ervaren bestuurder. Zij is haar loopbaan begonnen als leerkracht in het speciaal onderwijs en werkt nu als directeur-bestuurder bij de Mytylschool Gabriël in ’s-Hertogenbosch, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Haar emailadres is vanaf 1 april 2022 inge.oelen@ksfectio.nl