Bestuurlijke visitatie bij Fectio

Een visitatieteam van de PO-raad heeft op 28 maart onze stichting bezocht. Doel van een visitatie is om het bestuurlijk handelen in beeld te krijgen en adviezen te geven aan het bestuur om dit handelen te verbeteren. Vanuit een zelfanalyse, die vooraf door de bestuurder was opgesteld, en aanvullende stukken is de commissie in gesprek gegaan met verschillende gremia binnen Fectio.

De commissie was positief over de ontwikkelingen binnen Fectio, zij zien een ‘organisatie in beweging’. Vanuit de gesprekken zijn zij geïnformeerd over de ontwikkelingen naar een nieuwe visie, een van de aspecten als het gaat om beweging. In de open gesprekken kwam de behoefte aan verandering duidelijk naar voren. Opvallend was voor de commissie dat binnen Fectio duidelijk oog is voor het kind: ‘het zijn de kinderen die centraal staan’ kwam in alle gesprekken terug.

De commissie concludeert dat Fectio zich van een reactieve organisatie in het verleden heeft ontwikkeld naar een proactieve organisatie. Fectio is klaar voor de volgende te nemen stappen waarbij de commissie adviseert af en toe te experimenteren. Het tempo dat nu verschillend wordt ervaren (te langzaam versus te snel) mag omhoog: probeer uit, leer hoe iets werkt en ga door met de volgende stap.

Natuurlijk laat een visitatie-commissie ook aanbevelingen achter:
– doorgaan met de ingezette veranderingen;
– aandacht voor het lerend vermogen van de organisatie;
– schooldirecteuren mogen binnen Fectio wat meer op de voorgrond treden;
– een gezamenlijk motto en een gedeelde passie zullen helpen een gezamenlijke visie te ontwikkelen en de profilering van Fectio te versterken.
Dit rapport geeft ons het vertrouwen dat het traject naar een nieuwe missie en visie er een is die ons energie en ontwikkelmogelijkheden zal geven.