Nieuws

Op deze pagina leest u het laatste nieuws uit onze stichting. Oudere berichten kunt u lezen door te klikken op de nummers onder aan de pagina.

Nieuws van de GMR

Nieuws van de GMR

In de tweede helft van het schooljaar is de GMR betrokken geweest bij een aantal grotere ontwikkelingen binnen Fectio. We lichten een aantal onderwerpen toe.
Verder Lezen
Bestuurlijke visitatie bij Fectio

Bestuurlijke visitatie bij Fectio

Een visitatieteam van de PO-raad heeft op 28 maart onze stichting bezocht. Doel van een visitatie is om het bestuurlijk handelen in beeld te krijgen en adviezen te geven.
Verder Lezen
Nieuwe onderwijsvisie

Nieuwe onderwijsvisie

Op vrijdag 31 augustus is er een Fectio studiedag. Deze dag staat in het teken van onze nieuwe visie die dan wordt gedeeld met alle medewerkers.
Verder Lezen
Nieuws van de GMR.

Nieuws van de GMR.

Tijdens de 1e GMR vergadering van het nieuwe schooljaar hebben zowel de bestuurder als de GMR hun ambitie, wensen en verwachtingen voor het komend jaar naar elkaar uitgesproken.
Verder Lezen
Inzet extra handen

Inzet extra handen

Fectio heeft tevens de keuze gemaakt gelden van Passend Onderwijs te gaan inzetten voor extra ondersteuning in de groepen. Deze maand voeren de scholen sollicitatiegesprekken met een aantal onderwijsassistenten.
Verder Lezen
Speerpunten 2018

Speerpunten 2018

Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn meerdere speerpunten als uitgangspunt genomen. Hierdoor zijn wij in staat gericht te verbeteren met de gelden die we ontvangen.
Verder Lezen