Honderdvijfentwintig jaar onderwijs op de Barbaraschool

Op 1 oktober 1895 is de Barbaraschool door de Barbarakerk in Bunnik opgericht. Afgelopen 1 oktober 2020, bestond de school dus 125 jaar. Dat zou gevierd worden met onder meer een reünie voor oud-leerlingen en medewerkers. Maar helaas.
Wel kon een groepje kinderen naar de kerk om daar de felicitaties over te brengen met een bloemetje. De kinderen hebben daarbij verteld waarom ze het fijn vinden dat de school er is en dat de school groeit en daarom verbouwd wordt.

En, je zult het altijd zien, tijdens de bouwwerkzaamheden werd er een oude koffer gevonden. In de koffer bevond zich oud onderwijsmateriaal. Het plankje met aap-noot-mies, een kroontjespen met inkt, een lange brief van een oud-oud-oud leerling… En zo rolden de kinderen in het thema ‘onderwijs van vroeger’.

Eind oktober is de verbouwing klaar. De nieuwe ruimte wordt door de bouwvakkers aan de kinderen overgedragen. In groepjes overleggen de kinderen met leraren, medewerkers van de tussentijdse opvang, medewerkers van de buitenschoolse opvang en ouders over de inrichting van de ruimte. Hoe denken de kinderen dat daar het best geleerd kan worden? Wat is daarvoor nodig? Welke afspraken moet je dan samen maken? En zo wordt het thema ‘onderwijs van nu’ benaderd.

Een groeiende school heeft ten tijde van lerarentekorten het risico dat onvoldoende leraren gevonden worden. Dat moet voorkomen worden en daarom omarmen we alle stagiaires van de Pabo. Het zijn natuurlijk de stagiaires van de Barbaraschool die het project ‘het onderwijs van de toekomst’ starten. Maar daar weten we nu nog niet zo veel vanaf…

En we hopen van harte dat op het einde van dit schooljaar in de zomer, de ouders en oud-leerlingen en medewerkers het lustrumjaar met ons samen kunnen afsluiten met een mooie tentoonstelling over het onderwijs op de Barbarschool vroeger, nu en in de toekomst.