De naam Fectio

Onze stichting is vernoemd naar een Romeins fort (Latijn: Castellum). Het fort Fectio lag destijds dicht bij de plek waar de rivier de Vecht van de Rijn afsplitste. Ten westen van het huidige Fort Vechten, dat onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is in het landschap een waarheidsgetrouwe reconstructie van de contouren van fort Fectio gemaakt (Bron: QR | Hart van Castellum Fectio – Waterliniemuseum Fort bij Vechten)