Merkwaarden

Met bijna 300 medewerkers verdeeld over 12 scholen verzorgt Katholieke Scholenstichting Fectio het onderwijs in de gemeenten Houten (8 scholen) en Bunnik (4 scholen). Rond 2900 leerlingen en hun ouders zijn aan onze scholen verbonden.

Fectio heeft een zestal merkwaarden geformuleerd waar we voor willen staan en gaan. Deze waarden en werkwijzen zijn permanent in ontwikkeling, gericht op verbetering en voortdurend aan verandering onderhevig. De ene school maakt daarin een andere ontwikkeling door dan de andere school, soms ook in een andere volgorde. Er staan items tussen die we nog niet hebben bereikt. Met het benoemen van deze items geven we aan dat we er nadrukkelijk naar streven het gestelde wél te bereiken.

Uitstekend onderwijs op alle Fectio-scholen
De Fectio-scholen zijn continu in beweging, gericht op het ontwikkelen en implementeren van toekomstgericht onderwijs. Zij bieden gelijke kansen aan alle leerlingen en daarmee ook ruimte aan de eigenheid van iedere leerling. Onze scholen bieden een speel-leeromgeving vol uitdagingen. Fectio-scholen scoren bovengemiddeld.

Ambitieus personeel
Alle medewerkers ontwikkelen zich volgens een eigen ontwikkelplan en werken vanuit een lerende houding. Zij hebben de kennis en vaardigheden om leerlingen in ontwikkeling te brengen. De medewerkers hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en stimuleren ze om hun talenten te ontplooien. Zij plannen hun onderwijs op maat van de leerlingen in de groep en begrijpen dat een goed contact met de leerlingen en ouders hieraan zal bijdragen.

Onderwijskundig leiderschap – de schoolleider
De schoolleider is samen met de medewerkers verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Hij/zij geeft leiding aan een professionele leergemeenschap en werkt op basis van vertrouwen. Hierbij worden verschillende leiderschapsstijlen gebruikt die passen bij de situatie. Zo creëert de schoolleider een veilige omgeving voor personeel, ouders en leerlingen. Behaalde successen worden samen met betrokkenen gevierd.

Modern werkgeverschap
Fectio is verantwoordelijk voor een actuele informatievoorziening naar alle medewerkers. Zij begeleidt haar medewerkers via gesprekken en coaching-op-maat. Er wordt een actief mobiliteitsbeleid gehanteerd op basis van inzet van de juiste kwaliteiten op de benodigde plek. De professionalisering van haar medewerkers gaat via workshops en cursussen. Maar ook door collega’s met elkaar te verbinden door het werken in professionele leerwerkgemeenschappen.

Uitdagende leeromgeving
We vinden het belangrijk dat de school een veilige omgeving is voor leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen. Elke school is rijk aan materialen en leermogelijkheden en daagt leerlingen uit zich te ontwikkelen.

Onderscheidend imago op alle scholen
De scholen werken aan een onderscheidend imago. Dit komt per school op een eigen unieke wijze tot uiting. Een belangrijk onderscheidend gegeven van Fectio is dat we veel verschillende schooltypes hebben binnen Fectio: een daltonschool, een OGO-school, een school die werkt vanuit de principes van meervoudige intelligentie, kleine scholen, grote scholen, werken met leerpleinen, … We vinden het belangrijk dat de school, ouders en de buurt een positief wederzijds contact hebben, zoals een netwerk in de buurt waarmee actief wordt samengewerkt. Iedere school geeft vorm aan de kernwaarden van Fectio: vieren, verbonden, vertrouwen. Alle Fectio-scholen dragen de katholieke waarden uit en staan open voor andere geloven / levensbeschouwingen.