Kwaliteit

Binnen Fectio werken we veel samen aan de kwaliteit van ons onderwijs. We inspireren elkaar en leren van en met elkaar. Kwaliteit is voor ons de motor van ontwikkeling. Het is een persoonlijke houding van waaruit we proberen het elke dag een beetje beter te doen.

In onze ambities  ‘Ruimte voor Groei, Talent en Lef’ is ruimte voor initiatief van ieder en zijn we gericht op groei, op verbetering. Via onze kwaliteitszorg houden we regie op de kwaliteit van ons onderwijs en bewaken we dat initiatieven onze kwaliteit verbeteren.

Onze aanpak is ontwikkelingsgericht; deze gaat meer over het realiseren van een professionele grondhouding bij medewerkers dan over data, een aanpak die gaat over het creëren van een duurzame basis voor groei en ontwikkeling.

Inmiddels hebben we op meerdere gebieden gezamenlijk beleid gemaakt, o.a. op het gebied van identiteit, sociale veiligheid, samen opleiden.

In mei/juni 2022 heeft de inspectie primair onderwijs ons bezocht voor een vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Het Inspectierapport van dit onderzoek leverde ons het vertrouwen op dat we op de goede weg zijn, naast enkele verbeterpunten.