Onze belofte
Als Fectio dragen we een belofte met ons mee aan onze leerlingen. Deze belofte geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onze medewerkers streven we ernaar dat werken met plezier en passie plaatsvindt. Terugkijkend op het afgelopen jaar vervullen we deze belofte met trots. Ons onderwijs is meer dan alleen kennisoverdracht. Het is een avontuur waarbij we de kernwaarden Vertrouwen in elkaar, Ontwikkelen met plezier en Samen voor verbinding centraal stellen.

Met onderstaand overzicht lichten we een aantal onderdelen toe die in 2023 hebben bijgedragen aan het realiseren van onze belofte voor onze leerlingen en medewerkers.

Vertrouwen in elkaar

‘Vertrouwen in elkaar’ verwijst naar de manier waarop we met elkaar omgaan, als mens en professional. Het is tevens verbonden met vieren, verbinden en gedeelde verantwoordelijkheid.

Strategische Koers 2023 – 2027

Vanuit onze kernwaarden ‘vertrouwen in elkaar‘, ‘ontwikkelen met plezier’ en ‘samen voor verbinding’ zijn wij een leer- en werkgemeenschap waarbij we op alle scholen en werkplekken ruimte geven aan Talent, ruimte aan Groei en ruimte aan Lef.

Ontwikkelingen op Personeelsgebied

In 2023 hebben we onze Koers 2023-2027 vertaald naar strategisch personeelsbeleid, want we hebben elkaar nodig om de Koers te realiseren. We hebben onderzoek gedaan naar het werkgeluk van onze medewerkers en de eerste voorbereidingen zijn getroffen om de personele ambities waar te maken.

Ontwikkelen met plezier

Dit verwijst naar plezier in het leren en de wil om elke dag een beetje beter te worden. Het is verbonden aan toekomstgericht onderwijs en sluit aan bij de inzichten ten aanzien van leren en ontwikkelen.

Audits en visitaties

In 2018 zijn we gestart met de pilot auditing, vanaf 2019 worden jaarlijks drie scholen bezocht door collega-directeuren. Sinds 2020 worden scholen ook bezocht voor een visitatie, door opgeleide collega’s (intern begeleiders, teamleiders, leraarspecialisten). Elke school wordt om het jaar bezocht, de ene keer een audit, de andere keer een visitatie.

Onderzoeken Netwerk Masters

In 2022 is het netwerk masters opgezet. Met dit netwerk koppelen we theoretische kennis aan de praktijk met als doel het realiseren van een lerende professionele cultuur gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en (maatschappelijke) ontwikkelingen. In het netwerk masters nemen medewerkers deel die een onderwijsgerelateerde master hebben gedaan of academisch geschoold zijn.

Samen voor verbinding

‘Samen voor verbinding’ verwijst naar hoe we met elkaar samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen en goed onderwijs.

Samen Fectio

Bij Fectio vinden we het belangrijk dat onze collega’s elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Dit realiseren we onder andere door onze jaarlijkse studiedag, de jaarlijkse ‘welkom bij Fectio’ markt voor nieuwe medewerkers en we hebben in 2023 hebben onze eerste gezamenlijke kerstmarkt gevierd.

Besturingsfilosofie

In het najaar heeft het directieteam, na een aantal professionaliseringsbijeenkomsten, besloten op een andere wijze te gaan samenwerken om de effectiviteit en het eigenaarschap te vergroten. Vanaf januari 2024 werken we volgens de lijn van Teamgericht Organiseren (TAO van v.d. Hilst) in drie clusters van directeuren, gericht op de arbeidsorganisatie.