Fectio geeft ruimte!

Een motto dat ook dit jaar weer volop centraal heeft gestaan. In 2022 is een verdere ontwikkeling doorgemaakt op het thema formatief handelen. Kennis is opgedaan, vertaald naar de klas en wordt daarmee beter zichtbaar in ons onderwijsproces. Wij hebben een verrijkend aanbod aangeboden aan onze medewerkers in onze Fectio Academie. En het was het jaar van een bestuurswissel, de start van het Taalatelier en een inspectiebezoek .

Met onderstaand overzicht lichten we beknopt per thema de ontwikkelingen toe, met daarbij de mogelijkheid om meer over het thema te lezen.


Fectio in cijfers

In 2022 had Fectio 2711 leerlingen die onderwijs kregen van 306 medewerkers (201,8 FTE). Het ziekteverzuim van onze medewerkers was 6,64%. Het financiële resultaat 2022 exclusief NPO-gelden bedroeg – €824.838. Inclusief NPO-gelden was het financiële resultaat – € 95.378.


Inspectie

De inspectie heeft Fectio tweemaal bezocht in 2022. In maart voor een herstelonderzoek op De Vlinder, in mei/juni voor het vierjaarlijkse bestuurlijk onderzoek. Tevens hebben ze in die periode De Vonk bezocht voor een onderzoek naar ‘goed’. Alle scholen voldoen nu aan minimaal basiskwaliteit.


Taalatelier

Nieuwkomers in Houten een passend onderwijsaanbod bieden was de ambitie van de schoolbesturen voor primair onderwijs in Houten. In 2022 is dit gelukt, en in september opende het Taalatelier haar deuren in MFA Limes.

Ontwikkelingen op personeelsgebied

Door het toenemende landelijke personeelstekort zien we sinds afgelopen jaar een steeds grotere toestroom van leraren en onderwijsondersteunend personeel in opleiding. We zien ook dat de druk op schoolleiders en teams hierdoor toeneemt.


Duurzaamheid

Ook in 2022 hebben wij aandacht besteed aan duurzaamheid. We hebben op drie scholen zonnepanelen laten leggen, we zijn bezig met het scheiden van afval, er zijn plannen voor het verduurzamen en vergroenen van de schoolpleinen en we zullen deelnemen aan een verduurzamingsprogramma vanuit de Provincie Utrecht.

Tevredenheids- onderzoek

In november hebben we een tevredenheidsonderzoek afgenomen op de scholen, onder leerlingen, ouders, medewerkers en management. De respons was representatief en de rapportcijfers lagen tussen 7,7 en 8,2. Deze zijn nagenoeg gelijk aan de cijfers van 2021. De algemene tevredenheid ligt in lijn met het landelijk gemiddelde.


NPO

De NPO-middelen worden effectief en duurzaam ingezet, om het leerpotentieel van al onze leerlingen te versterken. Stichtingsbreed hebben we gekozen voor gezamenlijke ontwikkellijnen, gevisualiseerd in het plaatje hiernaast. In het magazine ‘Fectio geeft ruimte’, dat voor de kerst 2022 is uitgebracht, is hier meer over te lezen.