We zijn 2021 begonnen in een lockdown waarin de leerlingen uitsluitend (digitaal) thuisonderwijs werd geboden en we eindigden dit jaar ook weer in een lockdown; Covid-19 blijft ons bezighouden.

Grote waardering is er daarom voor onze medewerkers die het gehele jaar door met grote aandacht en inzet hun kerntaak hebben willen uitvoeren: het geven van goed onderwijs aan onze leerlingen. Met onderstaand overzicht lichten we beknopt per thema de ontwikkelingen toe, met daarbij de mogelijkheid om meer over het thema te lezen.


Fectio in cijfers

In 2021 had Fectio 2.621 leerlingen en 263 medewerkers (176,9 FTE). Het verzuimpercentage van onze medewerkers bedroeg 3,87% en het resultaat exclusief het NPO-saldo was
-€553.251,-. De scores van de eindtoetsen waren op moment van schrijven nog niet bekend.


10-14 onderwijs

Onderwijs 10-14 Houten biedt ruimte aan ontwikkeling en talent zodat de leerling kan kiezen voor de best passende vorm van voortgezet onderwijs wanneer de leerling daaraan toe is. In 2021 is er verder gebouwd op het fundament dat bij de start in 2020-2021 is gelegd.


NPO

In 2021 zijn de eerste NPO-middelen ontvangen. Deze worden effectief en duurzaam ingezet, om het leerpotentieel van al onze leerlingen te versterken. Dit gebeurt via de ontwikkellijnen formatief leren en didactische en pedagogische wendbaarheid. Samen leren van leerkrachten en scholen onderling staat hierin centraal.


Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid ‘Ruimte voor ambitie’, opgesteld in 2021, richt zich op de bevlogenheid van medewerkers. Het motiveert en stimuleert medewerkers om hun ambitie waar te maken door verschillende beloningsvormen. In 2021 is gebruik gemaakt van de promotiemogelijkheid. 14 Keer is een medewerker doorgegroeid binnen dezelfde functiesoort naar een hogere inschaling.


Basiskwaliteit

Kwaliteit is altijd in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Door reflectie op opbrengsten bepalen we wat goed gaat en wat verbetering vraagt. Door de cyclus van ‘waarnemen-begrijpen-conclusies en acties’ houden we onszelf scherp en blijven we gericht op verbeteren. Onze ambitie ligt hoger dan het enkel voldoen aan de basiskwaliteit.


Talentonderwijs

Waar wij eerder externe specialisten hadden van Teach2day voor ondersteuning en begeleiding van het hoogbegaafde onderwijs is er in 2021 op elke school minimaal één interne leraar opgeleid tot talentcoach: het onderwijs beter op maat van elke leerling, met een passende begeleiding in de klas door de leraar.


Fectio Facilitair

In 2021 heeft Fectio een eigen besloten vennootschap opgericht genaamd Fectio Facilitair. Fectio Facilitair verzorgt sinds de herfstvakantie de schoonmaak op de scholen en het bestuursbureau. Het doel van deze overstap is om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van de schoonmaak.