Toptalent

Wij vinden het belangrijk dat ook de (hoog)begaafde leerling het onderwijs krijgt dat bij zijn of haar behoefte past. Net als andere leerlingen hebben ze de ervaring nodig dat ze hun schouders ergens onder moeten zetten, dat ze fouten mogen maken, dat frustratie erbij hoort en dat doorzetten dan helpt. Als de leerstof te gemakkelijk blijft, doet een leerling deze ervaring niet op.

We hebben binnen Fectio afspraken gemaakt om deze leerling op maat te kunnen begeleiden. We onderscheiden daartoe drie niveaus, die elkaar als treden opvolgen. Bij elk niveau neemt de hoeveelheid basisstof af en de verdieping toe. In deze folder leest u meer over ons Toptalent-beleid.

Elke school heeft een aanvulling gemaakt op dit beleid, specifiek voor de eigen school. Deze invulling vindt u op de website van elke school. Ook is op elke school een leerkracht opgeleid als Talentcoach. Voor vragen over Toptalent kunt u bij hen terecht.