Sociale Veiligheid

Fectio vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op de scholen van Fectio. Immers, zonder een gevoel van veiligheid zullen leerlingen en leerkrachten zich onvoldoende kunnen ontwikkelen.

Alle scholen werken aan die veiligheid door de inzet van een methode, o.a. Vreedzame School, Kanjertraining, Kiva. Tevens worden de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. Jaarlijks brengen we de veiligheid van leerlingen in beeld. In de tevredenheidsmetingen van de afgelopen jaren gaven de leerlingen aan zich veilig te voelen op de Fectio-scholen. Daarnaast heeft elke school een gedragsprotocol, waarin opgenomen een pestprotocol. Deze is te vinden op de website van de scholen.

Fectio heeft een notitie opgesteld op hoofdlijnen. Dit is een levend document; het onderwerp wordt jaarlijks door de betrokken functionarissen besproken en geactualiseerd.

Wilt u meer informatie over onze klachtenregeling, ga dan naar de pagina ‘ik heb een klacht‘ op de website.