Samen Opleiden

Op al onze scholen hebben studenten een actieve plek in de organisatie. Met onze 12 scholen werken we samen in het partnerschap met de Marnix Academie. De samenwerkingsrelatie is gericht op het samen opleiden van leerkrachten. In elke school is een leerkracht opgeleid tot schoolopleider. Hij/zij is de verbinding tussen school en opleiding en draagt zorg voor een goede leerplek voor de student in de basisschool. Studenten nemen taken over van de eigen leerkracht, waarbij de leerkracht de student coacht richting start-bekwame leerkracht.

We hebben ons beleid omtrent Opleiden in School in een document beschreven.

Naast studenten van de Marnix Academie ontvangen we ook studenten van bijvoorbeeld de opleiding onderwijsassistent en studenten bewegingsonderwijs.