Passend Onderwijs

Fectio neemt deel aan twee samenwerkingsverbanden:

  • De scholen in Houten, Schalkwijk en ’t Goy nemen deel aan het samenwerkingsverband Profi Pendi
  • De scholen in Bunnik, Odijk en Werkhoven nemen deel aan het samenwerkingsverband ZOUT

Binnen de samenwerkingsverbanden kunnen onze scholen deskundige collega’s benaderen om mee te denken over de begeleiding van een leerling of een groep. In gesprekken over de leerling worden ouders altijd betrokken.

We hebben binnen onze stichting extra gelden vrij gemaakt om ons onderwijs meer passend te kunnen maken. Er is een aantal onderwijsassistenten in dienst die in de groepen ondersteunen. Daarnaast zijn enkele leerkrachten bovenschools inzetbaar die meekijken en meedenken bij problemen rondom gedrag, klassenmanagement en rekenproblematiek. Insteek is voor ons steeds begeleiding van de leerling én de leerkracht.