Kwaliteitscultuur

Fectio wil het beste uit mensen halen, zowel bij leerlingen als medewerkers. We zijn een professionele organisatie, waarin ieder zijn of haar verantwoordelijkheden neemt, hoge eisen stelt aan de uitvoering van het werk en over de resultaten daarvan verantwoording aflegt in gesprekken met collega’s. We bouwen via de reflectieve dialoog met elkaar aan kwalitatief goed en eigentijds onderwijs.

Elke medewerker op elke school levert op zijn of haar eigen niveau een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld in professionele leergemeenschappen (PLG’s) en onderwijsteams. Maar ook de talenten en deskundigheid van elke medewerker kan een plek krijgen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het leiden van een workshop in de Fectio-academie of de inzet van specifieke deskundigheid op een andere school door mobiliteit. Onze ambitie ‘Ruimte voor Lef’ heeft zeker ook betekenis voor onze medewerkers. We gaan graag in gesprek over ideeën die je hebt die onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Onze kwaliteitscultuur kenmerkt zich door doelgericht en doelmatig werken, transparantie, verantwoording, samenwerking en dialoog, monitoring en bijsturing en is voortdurend gericht op leren, vernieuwen en ondernemen.

We zijn voortdurend gericht op verbetering van ons onderwijs. Jaarlijks brengt elke schoolleider met het team de ontwikkeling van de school in beeld door het opstellen van een zelfevaluatie. Deze evaluatie helpt om verbeterpunten voor het schooljaar te bepalen.  Eenmaal in de 3-4 jaar bezoekt een team van collega’s de school voor een audit. Er wordt breed gekeken en met alle betrokkenen gesproken. Op deze wijze krijgt de school feedback: wat gaat goed en waar kan de school verbeteren. De scholen zijn hiermee voortdurend in ontwikkeling. Tevens doen de leden van de auditcommissie ideeën op om op hun eigen school verbeteringen aan te brengen. Naast audits worden ook visitaties gedaan waarin leraar-specialisten scholen bezoeken voor een specifieke kijkvraag. Ook hier wordt aan twee kanten geleerd, door de bezoekers en de school die bezocht wordt.