Identiteit

Fectio is een katholieke scholenstichting. Naast het leren van kennis en vaardigheden, besteden we ook aandacht aan de persoonsontwikkeling van onze leerlingen. De katholieke traditie geeft ons daarbij inspiratie.

In de notitie over onze levensbeschouwelijke dimensie leggen we uit hoe we dat doen en wat de leerlingen en ouders hiervan zien. Voor ons betekent het woord dimensie dat we in beweging blijven. We zoeken een balans tussen traditie en vernieuwing.

Alle scholen besteden aandacht aan de christelijke feestdagen als Kerst en Pasen. Daarnaast is op elke school een stiltehoek te vinden waar leerlingen en medewerkers lief en leed delen. Naast het katholieke geloof besteden we ook aandacht aan andere geestelijke stromingen, met name in de hogere groepen.