Beleid

Binnen Fectio werken we veel samen aan de kwaliteit van ons onderwijs. We inspireren elkaar en leren van en met elkaar. Inmiddels hebben we op meerdere gebieden gezamenlijk beleid gemaakt:

  • Identiteit
  • Toptalent
  • Sociale Veiligheid
  • Passend Onderwijs
  • Samen Opleiden

We zijn voortdurend gericht op verbetering van ons onderwijs. Jaarlijks brengt elke directeur met het team de ontwikkeling van de school in beeld door het opstellen van een zelfevaluatie. Deze evaluatie helpt om verbeterpunten voor het schooljaar te bepalen.  Eenmaal in de 3-4 jaar bezoekt een team van collega’s de school voor een audit. Er wordt breed gekeken en met alle betrokkenen gesproken. Op deze wijze krijgt de school feedback: wat gaat goed en waar kan de school verbeteren. De scholen zijn hiermee voortdurend in ontwikkeling. Tevens doen de leden van de auditcommissie ideeën op om op hun eigen school verbeteringen aan te brengen.