Fectio geeft ruimte! 

Onze belofte aan de leerling

We willen je een school bieden waar je je veilig voelt en waar je met plezier leert. Ons onderwijs sluit aan bij jouw ontwikkeling, talenten en interesses. Leren is proberen, we dagen je uit en stimuleren nieuwsgierigheid. We vinden het belangrijk dat je je sociaal, fysiek en creatief ontwikkelt. Net als op elke school leren we je lezen, spellen en rekenen en leer je over de wereld en het verleden. We helpen je te ontdekken wie jij bent, ook in relatie tot anderen en de maatschappij. Leren doen we van en met elkaar. Als je iets extra’s wilt of wat anders nodig hebt om je te ontwikkelen, dan begeleiden we je daarbij. Zo helpen wij je om je voor te bereiden op jouw toekomst.